Wie is de Vertrouwensadviseur

De Vertrouwensadviseur is een adviseur die zich heeft gespecialiseerd in financiële hulp bij emotionele en impactvolle momenten, zoals bij een scheiding of bij een overlijden. Op deze momenten in het leven kan een adviseur met verstand van zaken u helpen om in deze moeilijke periode de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst.

De naam Vertrouwensadviseur is een samenvoeging van twee woorden, te weten vertrouwenspersoon en adviseur. Wat zijn de betekenissen van deze woorden volgens van Dale:

vertrouwenspersoon – iemand die voor zijn of haar beroep raad geeft aan mensen die problemen hebben waar ze verder met niemand over willen of kunnen praten.

adviseur – iemand die het geven van adviezen als beroep of taak heeft.

De samenvoeging van deze woorden geeft heel goed weer wat de taken zijn van de Vertrouwensadviseur; het beroepsmatig geven van een deskundig advies waar je niet direct met iedereen over kunt praten.

De Vertrouwensadviseur is aangesloten bij de landelijk opererende organisatie De Scheidingsplanner.